Een gezonde basis

G.B. Maino, orthodontist & S. Parma Benfenati, periodontist

Contemporary Orthodontic-Periodontal Treatment part 1 & part 2

Orthodontics combined with periodontal treatment can provide optimal clinical outcomes regarding function, health and aesthetics. A correct diagnosis is crucial to select proper therapeutic procedures. Early interception of any periodontal problems is essential for improving result quality and treatment prognosis.

Time to move - part 1 The therapeutic step sequence requires specific case planning based on solid scientific evidence.

Moving to the future - part 2 Furthermore the combination of orthodontics and minimally invasive surgical techniques can facilitate orthodontic movement in borderline cases, offering new therapeutic perspective, preserving health and fulfilling aesthetic needs. Several cases with adequate follow up, describing strategies, clinical protocols, mini invasive techniques will be presented.


Mw. drs. N.C.W. van der Kaaij, orthodontist

Preventie van white spot laesies tijdens de orthodontische behandeling

Tijdens de behandeling met vaste orthodontische apparatuur ontstaan vaak beginnende caviteiten; white spot laesies. Dit ontstaat bij 23-97% van de patiënten met vaste apparatuur. De aanwezigheid van de brackets en draden zorgt voor een verminderde reinigbaarheid en ophoping van plaque. Hierdoor kunnen demineralisaties en parodontale problemen ontstaan. Gegeneraliseerde gingivitis ontstaat bij behandeling met vaste apparatuur al na één tot twee maanden. Diverse methodes om deze demineralisaties tegen te gaan en de mondhygiëne te verbeteren/stimuleren worden besproken.


Drs. M. Leunisse, orthodontist

Het motiveren van pubers tijdens een behandeling

Het motiveren van pubers tijdens een behandeling is niet altijd eenvoudig. Je komt bij een behandeling van pubers vaak voor verrassingen te staan omdat ze anders reageren dan je verwacht. Ze hebben veelal moeite zich over een langere periode te focussen, omdat hun 'blik vooruit' anders en korter is. Aan de hand van enkele anekdotes zal getracht worden enig licht op deze lastige materie te laten schijnen.

 


Mw. drs. L. Veldhuijzen van Zanten, orthodontist

De Paro Aligner Connectie

Voor een orthodontische behandeling bij volwassenen kunnen we in veel gevallen tegenwoordig kiezen voor aligner-therapie. De methodiek, behandelingsplanning, voor- en nadelen van alignertherapie zullen besproken worden aan de hand van casussen. Zijn aligners geschikt om patiënten met parodontale afbraak te behandelen? Biedt dit voordeel ten opzichte van conventionele brackettherapie?


Mw. dr. N.L. Hennequin-Hoenderdos, mondhygiënist

Mondversiering: geen sieraad voor het parodontium

Patiënten versieren hun mond op vele verschillende manieren. De meningen zijn verdeeld over de schoonheid, maar waar we het over eens zijn, is dat dit schade aan de mondgezondheid geeft. Deze presentatie gaat over hedendaagse mondversieringen, de schade en de link met orthodontie en parodontologie.

 


Drs. G.N.Th. de Quincey, parodontoloog NVvP

Gingivahyperplasie: te veel van het goede

Gingivahyperplasie, vaak idiopathisch van aard, kan tijdens en na orthodontische behandeling een probleem blijken. Tanden en zelfs apparatuur kunnen 'verdwijnen' onder de gingiva. Dit kan leiden tot plaque gerelateerde complicaties en maakt beoordeling van de tandstand soms moeilijk. Ruimte voor het aanbrengen van retentiedraden kan een probleem zijn en ook kan de patiënt zich storen aan de korte klinische kroonlengte en overdreven zichtbaarheid van de gingiva (Gummy Smile). De lezing zal ingaan op het voorkomen van gingivahyperplasie en de behandeling ervan.


Mw. dr. A.M. Renkema, orthodontist & Drs. G.N.Th. de Quincey, parodontoloog NVvP

Tanden recht, gingiva weg

Een predisponerende factor voor de ontwikkeling van gingiva recessies is een dun gingiva biotype. Ook een orthodontische behandeling en de retentiefase kunnen een risico zijn voor de ontwikkeling van recessies. Het is belangrijk om het gingiva biotype voorafgaand aan een orthodontische behandeling te beoordelen en altijd rekening te houden met de ‘biologische envelop’. Een goede follow-up tijdens de retentiefase is ook van groot belang. In deze lezing worden de mogelijke factoren, betrokken bij de ontwikkeling van gingiva recessies, besproken. Wanneer er sprake is van een dun biotype en recessie optreedt kan recessie in een vroeg stadium maar ook in een verder gevorderd stadium goed behandeld worden met regeneratieve parodontale chirurgie. Het subepitheliaal bindweefseltransplantaat is uiterst geschikt om het biotype op te dikken en toepassing van regeneratie-materialen leidt tot voorspelbare recessiebedekking met nieuwvorming van het parodontium. De lezing zal in een duo-presentatie de ortho-paro interactie verduidelijken en laten zien hoe in teamverband orthodontische risico’s beheerst kunnen worden en hoe succesvol gingiva-recessie te behandelen is.


Mw. dr. N.V. Lioubavina-Hack, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI

Benadering van gingivale recessies, quiz casuïstiek

Benadering en behandeling van gingivale recessies, quiz antwoorden

De presentatie richt zich op het belang van de juiste benadering van verschillende typen van gingivale recessies. Patiënten stellen hoge esthetische wensen en eisen. De multidisciplinaire behandelingen in de esthetische zone kunnen in veel gevallen niet worden uitgevoerd zonder parodontale muco-gingivale chirurgie. Bovendien zien we steeds meer jonge patiënten met gingivale recessies, na orthodontische behandeling.

Het doel is om aan congresdeelnemers of tandartsen en mondhygiënisten duidelijk te maken wanneer en welke patiënten met gingivale recessies het beste naar een parodontoloog verwezen kunnen worden en welke recessies op een andere manier kunnen worden behandeld.

Casussen met volledig of partieel herstel van diepe enkele en multiple recessies worden uitgebreid besproken. 

 

 

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl