Een gezonde basis

G.B. Maino,  orthodontist

 “Contemporary Orthodontic-Periodontal Treatment” Time to move - Moving into the future

Dr. B. Giuliano Maino followed his post graduated clinical training in Orthodontics at Boston University. He is visiting Professor at Ferrara University and Insubria University, active member of the Angel Society of Europe, member of the advisor committee of World Implant Orthodontic Association and president of the 3th World Implant Orthodontic Conference. Winner of the AJODO Best Clinical Research award in 2009. He works in his private practice in Orthodontics in Vicenza, Italy.


S. Parma Benfenati, periodontist

  “Contemporary Orthodontic-Periodontal Treatment” Time to move - Moving into the future

Dr. S. Parma Benfenati gained his medical degree at Ferrara University in 1978 and specialized in Dentistry at Genova University in 1981 and received his “Master of Science in Periodontology” at Boston University in 1984. Active member of the Italian Society of Periodontology since 1987. Visiting Professor on master program in Periodontology, Torino University and on master degree in Oral Surgery and Pathology, Parma University. He maintains a private practice limited to Periodontology an Implantology in Ferrara (Italy)


Mw. drs. N.C.W. van der Kaaij, orthodontist

Preventie van white spot leasies tijdens de orthodontische behandeling

Nicoline van der Kaaij is als orthodontist werkzaam in haar eigen praktijk (orthodontisten Heemstede) en daarnaast verbonden aan het ErasmusMC-Sophia en ACTA. Bij het ErasmusMC behandelt zij bijzondere patiënten als lid van het schisisteam. Op ACTA is ze betrokken bij het onderwijs aan studenten tandheelkunde en orthodontisten in opleiding. Daarnaast is ze bezig met haar promotie-onderzoek naar preventieve maatregelen om demineralisaties, welke ontstaan tijdens de orthodontische behandeling te verminderen.


Drs. M. Leunisse, orthodontist

Het motiveren van pubers tijdens een behandeling

Manfred Leunisse studeerde in 1987 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam en in 1993 als specialist orthodontist aan ACTA. Daarna vestigde hij zich als orthodontist te Rotterdam. Daar houdt hij zich sindsdien naast de orthodontie bezig met het geven van nascholingscursussen. De laatste 16 jaar is de nadruk komen te liggen op patiëntenbehandeling in een interdisciplinair teamverband (Proclin) met collega tandartsen, zoals parodontologen, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici waarmee hij ook een aantal artikelen publiceert.


Mw. drs. L. Veldhuijzen van Zanten, orthodontist

De Paro Aligner Connectie

Lotte Veldhuijzen van Zanten heeft tandheelkunde gestudeerd aan het ACTA in Amsterdam van 1987 tot 1993. Vervolgens heeft zij de specialisatie Orthodontie voltooid aan het ACTA van 1994 tot 1998. Naast haar werkzaamheden als orthodontist is Lotte voorzitter van de beroepsvereniging NVVO.


Mw. dr. N.L. Hennequin-Hoenderdos, mondhygiënist

Mondversieringen: geen sieraad voor het parodontium

Nienke Hennequin-Hoenderdos is in 2006 afgestudeerd als mondhygiënist. Zij werkt voor de onderzoeksgroep Preventie & Therapie van de afdeling Parodontologie, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Haar functie is klinisch onderzoekscoördinator en in mei 2017 verdedigde zij haar proefschrift “Prevention of gingival trauma: oral piercings and oral hygiene devices”.


Drs. G.N.Th. de Quincey, parodontoloog NVvP

Gingivahyperplasie: te veel van het goede

Giles de Quincey haalde zijn tandartsdiploma 1987 (KU Nijmegen). Volgde van 1988-1990 een Post-graduate opleiding Parodontologie, University of Southern California in Los Angeles. In 1990 startte hij zijn verwijspraktijk voor Parodontologie en Implantologie in 's-Hertogenbosch. In 1994 is Giles erkend als Diplomate of the American Academy of Periodontology, hij is lid geweest van het Consilium Parodontologicum (NVvP) en nu lid van de wetenschappelijke commissie (NVvP). Van 1992-2017 was Giles docent o.a. aan de EFP-erkende Post-graduate opleiding voor Parodontologie, Nijmegen. Sinds begin 2017 is hij Assistant Clinical Professor in de EFP-erkende Post-graduate opleiding Parodontologie, Universiteit van Bern, Zwitserland. 


Mw. dr. A.M. Renkema, orthodontist

Tanden recht, gingiva weg

Anne-Marie Renkema is meer dan 30 jaar geleden als orthodontist gestart met haar praktijk in Meppel. Sinds 1998 is zij tevens part-time werkzaam als docent en onderzoeker aan de vakgroep Orthodontie en Craniofaciale Biologie van het Radboudumc in Nijmegen. Zij was gastonderzoeker aan de afdeling Orthodontie van de Universiteit van Bern, Oslo en Otago. In 2013 verdedigde zij haar proefschrift getiteld ‘Permanent retention from a long-term perspective’, waarvoor ze in 2014 de WTA Hamer Duyvens prijs kreeg uitgereikt. Zij heeft diverse artikelen gepubliceerd en lezingen gegeven in binnen- en buitenland over orthodontische retentie en de relatie tussen orthodontie en gingivarecessies.


Mw. dr. N.V. Lioubavina-Hack, Parodontoloog NVvP, Implantoloog NVOI

Benadering van gingivale recessies, quiz casuïstiek
Benadering en behandeling van gingivale recessies, quiz antwoorden

Natasha Lioubavina-Hack studeerde in 1989 af als tandarts aan het Moskou Medical Stomatological Instituut gevolgd door een tweejarige post-graduate training op de afdeling parodontologie. Van 1991 tot 1997 was zij werkzaam op de afdeling voor parodontologie van het Royal Dental College in Aarhus, Denemarken. Zij volgde daar de opleiding ”Master of Science Program in Periodontology”. In 2000 promoveerde zij aan de Universiteit te Aarhus op het  proefschrift over GBR met groeifactoren. Sinds 2005 is zij eigenaar van de verwijspraktijk Kliniek De Meern: Parodontologie en Implantologie. Zij is erkend als parodontoloog NVvP en als implantoloog NVOI.

 


Mw. dr. M.M. Danser, moderator

Monique Danser  is sinds 1989 werkzaam op de afdeling Parodontologie van ACTA en promoveerde in 1996 op het proefschrift “The prevalence of periodontal bacteria colonizing the oral mucous membranes”. Van 2008-2015 is zij chef de clinique geweest van de sectie Parodontologie van het ACTA.  Van juli 2015-juli 2017 is zij voorzitter geweest van de sectie Orthodontie aldaar. Vanaf 2012 is zij voorzitter van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Parodontologie). Vanaf juli 2017 is zij course director van de post-initiële opleiding parodontologie van ACTA.


Dr. E.J. Blom, moderator

Erik Blom studeerde in 1989 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam.  Hij werkte aansluitend als algemeen tandarts in diverse praktijken in binnen- en buitenland. Sinds 1994 is hij werkzaam op de afdeling Orale Implantologie van het ACTA. Vanaf die tijd heeft hij zich gespecialiseerd in reconstructieve- en esthetische tandheelkunde. In 2001 promoveerde hij op het proefschrift over botregeneratie. Vervolgens behaalde hij zijn MSc in de orale implantologie en startte een praktijk in Blaricum. Hij publiceerde meerdere artikelen, geeft cursussen op het gebied van de implantologie en is regelmatig spreker op nationale en internationale congressen. Sinds 2011 is hij secretaris van de NVvP.

 

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl