Een gezonde basis

Prof. dr. Bruno Loos, hoogleraar Parodontologie ACTA

Nieuw inzichten in de etiologie en classificatie van parodontitis

Er zijn meerdere oorzakelijke factoren die de persoonlijke immuun fitness bepalen. Bij sommige mensen zal dit leiden tot parodontitis ten gevolge van afwijkende gastheerreacties. De parodontale ontstekingsreacties resulteren in veranderingen in de ecologie van de pockets met optimale omstandigheden voor de uitgroei van pathobionten. Deze kunnen de immuun fitness verder negatief beïnvloeden. De evaluatie van systemische en lokale risicofactoren staat centraal in de nieuwe
classificatie van parodontitis. Per patiënt maken we een inschatting van de relatieve bijdrage van ieder van de factoren die immuun fitness bepalen. De toepassing van het nieuwe classificatiesysteem en de nauwe interactie tussen de behandelaars in het bepalen van de einddiagnose zullen worden besproken en geïllustreerd aan de hand van verschillende casussen.

Alexander Verhelst, tandarts, parodontoloog i.o. &

Prof. dr. Bruno Loos, hoogleraar Parodontologie ACTA

De Nieuwe classificatie aan de hand van casuïstiek
 
Onlangs is er consensus bereikt in de werkgroep van de EFP, waarin is besloten om over te gaan naar een nieuw systeem om parodontitis te classificeren. Dit systeem wordt onderverdeeld in zogenaamde ‘stages,’ en ‘grades.’ Met de ‘stage’ wordt naar de ernst en de complexiteit gekeken. Dit wordt gevolgd door een ‘grade,’ die iets over de mogelijke progressie van de parodontitis zegt. In het nieuwe systeem ligt de nadruk niet meer op de leeftijd. Tijdens een duo-presentatie zullen prof. dr. Bruno Loos en drs. Alexander Verhelst u aan de hand van alledaagse casuïstiek wegwijs maken in de nieuwe classificatie voor parodontitis.

Henkjan Smits, Radio en TV-presentator

De tijd verandert niet, de patiënt wel!
Hoe ga je om de de digitale transitie?
 
Nog nooit veranderde de samenleving zo snel als tegenwoordig en het zal hierna nooit meer zo langzaam gaan als nu. Dit is het gevolg van de exponentiële technologie waar we allemaal mee te maken hebben. Hierdoor verandert de consumptie en communicatie. Patiënten worden mondiger. Tandartsen en  mondhygiënisten weten vaak niet hoe ze met deze nieuwe manier van communicatie om moeten gaan. Hoe zorg je ervoor dat het ‘naar de tandarts gaan’ magisch aantrekkelijk wordt? Hoe krijg je als tandartspraktijk de Dentist X-Factor en wordt je praktijk swingend en magisch aantrekkelijk?

Dr. Dien Gambon, tandarts-pedodontoloog

Lifestyle, voeding en mondgezondheid: verleiding en misleiding

Lifestyle, de wereld om ons heen in beweging. Verleiding en realiteit. Foodtrends, ieder jaar een ander. Clockless eating, een vierde maaltijd, graasgedrag. Van superfoods, naar meer groente en vegan. Minder vet, suiker, zout, meer vezels, en zuren dan? Nieuwe waterproducten, fris- en fruitdranken, vinegardrinks
gebitsvriendelijk? Tanden bleken een hype: is het veilig? En de effecten van (zure) mondverzorgingsproducten? Een praktisch verhaal waarin aan de hand van tal van voorbeelden risicofactoren in relatie tot mondgezondheid bij de jeugd aanbod komen.

Prof. dr. Hugo de Bruyn, hoogleraar Parodontologie Radboud Universiteit

De roep om esthtiek in parodontale en implaattherapie: hoe kijken wij er tegen aan?

De roep om esthetiek speelt vaak menig tandarts met aandacht voor parodontale gezondheid parten. Het besef dat de optimale paro-behandeling meestal esthetische consequenties oplevert, schept voor de clinicus belangrijke dilemma’s in behandelkeuzes. Ook de orale implantologie heeft te kampen met haast onbeperkte mogelijkheden voor het restauratief herstel. De balans tussen wat functioneel nodig en esthetisch wenselijk is zorgt voor een gradatie van behandelingen die gaan van relatief goedkoop tot uitermate duur. Geven we als beroepsgroep voldoende gewicht aan de medische zorgverlening in plaats van de ‘wenstandheelkunde’? Staan we voldoende stil bij de financiële consequenties van onze behandelingen en de haalbaarheid voor de individuele patiënt? ln deze voordracht wordt het publiek interactief betrokken en geconfronteerd met eigen percepties, inschattingen, dogma’s en voorkeuren bij een aantal behandelconcepten.

Prof. dr. Marja Laine, hoogleraar Orale Diagnostiek ACTA

Parodontale gezondheid bij ouderen

Ouderen vormen een steeds groter deel van de bevolking en met de leeftijd stijgt de prevalentie van parodontitis. Bovendien behoudt een toenemend aantal mensen hun eigen dentitie wat leidt tot een groter aantal ouderen, dat parodontale behandeling nodig heeft. Chronische lichte ontsteking van het
parodontium bij ouderen (‘inflammaging’) kan naast lokale ook systemische effecten hebben. Door bijvoorbeeld een verminderde immuunrespons,
systemische ziektes, medicijngebruik en een droge mond zijn ouderen vatbaar voor parodontale aandoeningen. Tijdens deze presentatie zal de invloed van veroudering op het parodontium en op de parodontale behandeling bij ouderen worden besproken.

 

 

 
 

Privacy Polis   Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum  T 06 40 68 25 26  E info@nvvp.org

Secretariaat: Molernweg 4  9967 TG Eenrum 
T 06 40 68 25 26 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl